Layanan Zakat

Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat tertentu yang telah ditetapkan. Danamon Syariah memberikan kemudahan kepada umat muslim untuk melaksanakan salah satu rukun islam tersebut dengan menyediakan layanan zakat. Bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kredibel, berzakat kini lebih mudah, nyaman, dan terpercaya.

MANFAAT LAYANAN ZAKAT

 1. KEMUDAHAN PEMBAYARAN ZAKAT

Nasabah mendapatkan kemudahan untuk pembayaran zakat melalui kanal digital Bank Danamon serta kemitraan digital Bank yang dapat diakses pada socialbanking.id.

 1. REKANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERPERCAYA

Danamon Syariah bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat yang terpercaya diantaranya:

  1. Lembaga Amil Zakat Al Azhar
  2. Dompet Dhuafa
  3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 
 1. TRANSPARANSI PENYALURAN ZAKAT
 2. Nasabah dapat memilih jenis pembayaran zakat dan lembaga amil sesuai keinginan. Untuk melihat laporan penyaluran zakat, anda dapat melihatnya melalui website lembaga amil zakat sebagai berikut:

   

SYARAT WAJIB SESEORANG BERZAKAT

 1. Islam.
 2. Merdeka.
 3. Berakal Dan Baligh.
 4. Berkecukupan, mampu secara finansial.
 5. Hartanya memenuhi nishab (untuk zakat maal) Nishab adalah minimal harta wajib zakat

PILIHAN & TATA CARA BERZAKAT

PILIHAN ZAKAT

Pilihan zakat di Layanan Zakat Danamon Syariah dapat dalam bentuk:

 1. Zakat Fitrah
  Zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak-anak sebagai bentuk santunan kepada fakir miskin dan dikeluarkan sebelum batas akhir atau sebelum waktu shalat Idul Fitri.
 2. Zakat Maal
  Zakat maal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Perhitungan besaran zakat mal adalah senilai 2,5% x jumlah harta yang telah memenuhi syarat nishab.

TATA CARA BERZAKAT

 1. Pembayaran Zakat & Infak melalui aplikasi D-Bank Pro 
  1. Login ke Aplikasi D-Bank Pro 
  2. Pilih menu Transaksi Zakat & Wakaf 
  3. Pilih Kategori: Zakat, Infaq, Shadaqah 
   Pilih Insurance: Ya/Tidak (Hanya pilihan Insurance “Tidak” yang dapat menampilkan Provider)
   Pilih Provider:
   1. Zakat & Wakaf – Al Azhar Peduli Ummat
   2. Zakat, Wakaf, Shadaqah – Dompet Dhuafa
  4. Input seluruh field yang diberikan : Rekening Sumber Dana, Nama Donatur, Tempat Lahir Donatur, Tanggal Lahir Donatur, Alamat Donatur, Kode Pos Donatur, Nomor Telepon Donatur, Jumlah, dan Disclaimer tickmark
  5. Input mPIN untuk validasi transaksi
  6. Pembayaran Berhasil
 1. Aplikasi Partner Digital Bank
  Dapat mengakses website socialbanking.id atau melalui mobile app
  1. User login di Social Banking Platform, menerima pesan pada inbox yang berisikan ajakan berzakat dan terdapat link untuk pembayaran zakat: https://socialbanking.id/zakat
  2. Klik tombol “Yuk segera Tunaikan Zakatmu!”
  3. Memilih jenis pembayaran zakat
  4. Memilih Lembaga Amil Zakat (Amil)
  5. Akan tampil QRIS dan nomor rekening untuk pembayaran zakat.
  6. Jika sudah selesai, klik tombol “Sudah menunaikan zakat, tambah amal jariyah yuk!
 1. Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah melalui Website D-Bank PRO di https://www.dbank.co.id/ 
  1. Pilih menu Transaksi Zakat & Wakaf 
  2. Pilih Kategori: Zakat, Infaq, Shadaqah 
   Pilih Insurance: Ya/Tidak (Hanya pilihan Insurance “Tidak” yang dapat menampilkan Provider)
   Pilih Provider:
   1. Zakat & Wakaf – Al Azhar Peduli Ummat
   2. Zakat, Wakaf, Shadaqah – Dompet Dhuafa
  3. Input seluruh field yang diberikan : Rekening Sumber Dana, Nama Donatur, Tempat Lahir Donatur, Tanggal Lahir Donatur, Alamat Donatur, Kode Pos Donatur, Nomor Telepon Donatur, Jumlah, dan Disclaimer tickmark
  4. Input OTP untuk validasi transaksi
  5. Pembayaran Berhasil
 1. Melalui ATM Transfer
  1. Masukkan Kartu ATM ke Slot Kartu di Mesin ATM
  2. Pilih Bahasa
  3. Masukkan Nomor PIN ATM Anda
  4. Pilih Jenis Transaksi lalu pilih “Transfer”
  5. Pilih Bank Tujuan Transfer: Danamon Syariah
  6. Masukkan Nomor Rekening Amil, sebagai berikut:
   • Lembaga Amil Zakat Al Azhar (Danamon Syariah a.n YPI Al Azhar : 005 8340 324)
   • Dompet Dhuafa (Danamon Syariah a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika : 005 8333 295)
   • BAZNAS (Danamon Syariah a.n Badan Amil Zakat Nasional : 005 8332 362)
  7. Masukkan Nominal Uang
  8. Masukkan Nomor Referensi (Optional)
  9. Konfirmasi
  10. Transfer Berhasil
 1. Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah melalui QRIS D-Bank PRO
  1. Login D-Bank Pro 
  2. Pilih tombol scan QRIS berwarna orange  
  3. Scan QRIS Donasi  lembaga amil zakat pilihanmu untuk melakukan donasi  
  4. Pembayaran Berhasil 
 2.  
   
   

KONFIRMASI PEMBAYARAN ZAKAT KE AMIL

Setelah transaksi pembayaran zakat berhasil, nasabah dapat mengkonfirmasi pembayaran ke:

 • Wakaf Al Azhar 0812 1939 0233 (Whatsapp)
 • Dompet Dhuafa 08111 544 488 (Whatsapp)
 • Badan Amil Zakat Nasional  087877373555 (Whatsapp)

MONITORING PENYALURAN ZAKAT

Nasabah dapat melihat zakat yang telah disalurkan melalui :

Untuk informasi lebih lengkap, dapat menghubungi: Hello Danamon

 

Informasi terkait program wakaf kerja sama Bank, dapat mengubungi: 

 • Wakaf Al Azhar (021) 739 6232
 • Dompet Dhuafa (021) 2787 4080
 • Badan Amil Zakat Nasional  087877373555 (Whatsapp)